PŘEJÍT NA NOVÝ WEB
Stop genociděStop genocidě
REALIZOVANÉ AKCEREALIZOVANÉ AKCE
Proč jde o genocidu
Podpořte násPodpořte nás
O násO nás
• CO JE GENOCIDA • FOTOGRAFIE • FAKTA O POTRATECH • POPÍRÁNÍ LIDSKOSTI • SYSTEMATICKÁ GENOCIDA  
Čekáte-li nečekaně dítě - volejte 800 108 000

Dokumenty k tématu:

 • Němý výkřik (28 min.)
 • Svoboda volby (17 min.)
 • Fotografie vývoje člověka
 • Fotografie z potratů
 • Fakta o umělých potratech

  Následující údaje se týkají pouze chirurgických umělých potratů, protože statistiky a jakékoli odhady zabíjení počatých dětí chemickou cestou (hormonální antikoncepce, nitroděložní tělíska a tzv. „pilulky po“) nejsou možné.

  SVĚT

  Počet umělých potratů za rok: cca 43.8 miliónů
  Počet umělých potratů za den: cca 120 tisíc

  Pokles počtu potratů je větší v rozvinutých zemích. Je ovšem ovlivněn masivním rozšířením hormonální (abortivní) antikoncepce.

  Zdroj: Guttmacher Institute

  ČESKÁ REPUBLIKA

  Od legalizace umělých potratů v roce 1957 jich bylo provedeno téměř 3 300 000. Každé šesté počaté dítě je dnes takto usmrceno.

  V roce 2013 bylo:
  • za den: 62 dětí usmrcených před narozením
  • za týden: 437 dětí usmrcených před narozením
  • za měsíc: 1 893 dětí usmrcených před narozením
  • za rok: 22 714 dětí usmrcených před narozením

  Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  Důvod pro změnu zákona
  Stanovisko státu je dle vyjádření vlády z léta 2003 k zákonu 66/1986 Sb. jednoznačné: „Zákon o umělém přerušení těhotenství upravuje umělé přerušení těhotenství […] v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství [...]”

  Hlavním důvodem pro přijetí nové právní normy je její preventivní charakter. Každý zákon má především výchovný vliv na společnost. Dobrá legislativa je nezbytným pilířem komplexního programu prevence. Jakýkoliv dopad osvěty však zcela boří legislativa, která říká, že umělý potrat je „v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství”. Jsou to zákonodárci, kteří dnes brzdí osvětové úsilí mnohých v této oblasti.

  Stop genocidě REALIZOVANÉ AKCE Proč jde o genocidu Podpořte nás O nás
  Občanské sdružení Stop genocidě odmítá veškeré násilí týkající se umělých potratů
  a spolupracuje pouze s těmi jednotlivci a organizacemi, kteří se také od násilí distancují.